Σιρόπι

Ag Σιρόπι με N Acetyl cysteine
για τον ερεθισμένο λαιμό 250ml